top-sea

Detaljplan för Figeholm 3:1

Detaljplan för Figeholm 3:1 m.fl. fastigheter

The Circle Resort etapp III
Miljökonsekvensbeskrivning

Ladda hem PDF här

WWP och Adolfsengroup planerar att uppföra en fritids- och upplevelseanläggning norr om Figeholm i Oskarshamns kommun.

Fritids- och upplevelseanläggningen kallas ”The Circle Resort” och omfattar tre deletapper. Etapp I omfattar främst en stor centralanläggning, 350 bostadshus av olika typer samt utveckling av nuvarande konferensanläggning, camping och stugby. Etapp II omfattar främst byggnation av ca 580 hus, lägerskola och en brygga för husbåtar. Etapp III omfattar främst anläggande av tre konstgjorda öar och en pir med radhus, ett större bostadshus, småbåtshamn och badstrand samt ca 90 radhus och servicebyggnader för hamnen på fastlandet och ca 20 pålhus i vattnet. Dessutom broar till öarna, bad och båtbryggor, parkeringsytor, vägar och gångvägar. För att genomföra etapp III krävs tillstånd för vattenverksamhet för de åtgärder som planeras i vatten. Påverkan på vattenmiljöerna kommer därför att behandlas djupare i miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsprövningen för vattenverksamhet.   

Ladda hem PDF här

Taggar: The Circle Resort